تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نماز بهائی یا پرستش بهاء الله

نویسنده : میکائیل    |   تاریخ : 1397/08/12 20:28

نماز بهائی یا پرستش بهاء الله!!!

عباس افندی اعلام داشت که محمد علی افندی فرزند ارشد بهاءالله بسیاری از ‏الواح و آثار جناب بهاء را سرقت نموده و در آنها دست برده اند و از همه بدتر آن که صورت نماز نه ‏رکعتی بهائیت را به همراه احکام متمم کتاب اقدس دزدیده و آئین نازنین را ناقص کرده اند آن هم نمازی که بهاءالله شخص خود را قبله بهائیان در آن نماز معرفی كرده بود.نماز در بهائیت

مهم ترین عبادت و بالاترین عملی كه به منظور اظهار خضوع و خشوع و بندگی در درگاه حضرت ذوالجلال انجام می شد، نماز است. اولین فروع دین مقدس اسلام نماز است و آن قدر اهمیت دارد كه آن را ستون دین معرفی كردند و قبولی اعمال دیگر را منوط به قبولی نماز دانسته اند.

علیمحمد شیرازی(باب) می گوید: «اول صلواتی كه وضع شد صلوة ظهر بود، و كل آن به عدد واحد (۱۹) وضع شده تا آنكه هر یكی باب جنتی باشد در اطاعت حق... و در سه ركعت آن توحید ذات كن و در چهار ركعت بعد توحید صفات و در شش ركعت بعد توحید افعال و در شش ركعت آخر توحید عبادت...» (۱)

حسینعلی نوری(بهاء الله) نماز دیگری آورده و می گوید: «قد كتب علیكم الصلوة تسع ركعات لله منزل الایات حین الزوال و البكور و الاصال و عفونا اخری امرا فی كتاب الله.» .

نوشته شد بر شما نماز ۹ ركعت از برای خدایی كه فرود آورنده ی نشانی ها است هنگام غروب آفتاب و در پگاه و مغرب و بخشیدیم شماره های دیگری را به موجب فرمان در كتاب خدا؛ زیرا او فرمانده ی توانا و مختار است.(۲)

در اینجا باید دو نكته را متذكر شد: اولا؛ واجب كردن ۹ ركعت آن هم به طرز مخصوص و بخشیدن بقیه ركعات كه ۸ ركعت باشد، می رساند كه بهاء الله به نماز اسلامی ناظر بود؛ یعنی همان نماز اسلامی را ناقص و خراب كرده و نامش را نماز گذاشته است.

ثانیا؛ عباداتی كه به خدا نسبت داده می شود و به منظور تقرب به خدا و تزكیه نفس وضع شده، نه اینكه به خاطر یك نفر از افراد بشر آن را وضع و بر دیگران تحمیل كنند. این هم نوع تازه و مد جدیدی از پیغمبری و انزال احكام است.

جالب اینکه بهائیان اعتقاد دارند این نماز نه رکعتی در گیر و دار دعواها و مشاجرات دو پسر میرزا حسینعلی(عباس و محمد علی) بر سر جانشینی پدر، به قول عباس افندی(عبدالبهاء) توسط ناقضین(محمد علی و اتباع او) دزدیده شده است!

این موضوع را این چنین بیان کرده اند : ‏ سرانجام این تعارفات رکیک و ناپسند بدانجا رسید که عباس افندی اعلام داشت که ناقضین بسیاری از ‏الواح و آثار حضرت بهاء الله را سرقت ! نموده در آنها دست برده اند و از همه بدتر آن که صورت نماز نه ‏رکعتی بهائیت را به همراه احکام متمم کتاب اقدس دزدیده و آئین نازنین را ناقص کرده اند و هنوز این عبادت عظمی مفقودمی باشد !(۳)

معلوم می شود که جناب میرزا حسینعلی در تمام عمر حتی یک بار هم ‏این نماز را نخوانده بود تا عبدالبهاء عباس افندی و دیگر مریدان فراگیرند و محتاج ورق پاره های محمدعلی نشوند.)!!!

بهاءالله در كتاب اقدس برای پیروان خود سه گونه نماز تشریع نموده است كه عبارتند از نماز صغیر ، نماز وسطی ، نماز كبیر  كه البته هرسه واجب نیست (۴)

 دقت و امعان نظر در ویژگیهای نماز بهائی نشان دهنده روح تفرعن و علاقه بسیار زیاد  شارع آن به پرستیده شدن است چرا كه بهاءالله شخص خود را قبله بهائیان در نماز معرفی كرده، می گوید: و اذا اردتم الصّلوةَ وَلُّوا وجوهَکم شطرِیَ الأقدسَ المقامَ المقدّسَ الّذی جعله اللّه مطاف الملأ الأعلی و مُقبَلَ اَهلِ مدائن البقاء و مصدر الأمر لمن فی الأرضین و السّموات .... هنگامی که خواستید نماز بخوانیدصورتهای خود را  برگردانید به سوی مقام مقدس من که خداوندآنجا را محل طواف ملاء اعلاء (ارواح و ملائکه) و محل توجه اهالی شهرهای بقا و مصدر امر برای کسانی که در آسمان و زمین قرار داده است .... (۵)

و در لوح محمّد قبل علی آورده است : اینکه در باره قبله سؤال نمودی .... مادام که شمس مشرق و لائح است توجّه باو مقبول بوده و خواهد بود  و از بعد هم قرار فرموده. (۶)

یکی از نمازهایی که دارند معروف به صلوة كبیر (نماز بزرگ) می باشد كه به خاطر شیخ علی اكبر شهمیرزادی كه از یاران بهاء الله بوده فرود آمده است. چنان كه در مقدمه ی آن می گوید: «انا نرید ان نمن علی قبل اكبر...» ما می خواهیم منتی بر علی پیش از اكبر بگذاریم. مقصود همان علی اكبر است، این طرز بیان خود یكی از معجزات بهاء الله است. این نماز، یك ركعت است و مفصل می باشد. این نماز را هر گاه در شبانه روز یكبار بخوانند نماز صغیر ساقط می شود. ولی چون مفصل است غالبا افراد بهائی آن را یاد ندارند و فقط بعضی از مبلغین برای خودنمایی آن را می خوانند(۷)

جالب است بدانیم یکی از نمازهای این دین قرن اتم  سرقت شده است در لوح میر علی اصغر اسکوئی فریدی آمده است : که از این کلام عبدالبها مشخص می شود سرقت قبل از اقامه و خوانده شدن آن نماز توسط بها یا عبدالبها بوده است  چرا که اگر عبدالبها این نماز را خود خوانده ویا خوانده شدن آن توسط پدرش را دیده بود میتوانست پاسخ میر علی اصغر اسکوئی فریدی را بدهد و دیگر دزدیده شدن لوح آن اهمیتی نداشت (۸)


نماز جماعت

خواندن نماز به جماعت به موجب این دستور بهاء حرام است ، جناب میرزا بهاء می گوید: «كتب علیكم الصلوة فرادی قد رفع حكم الجماعة الا فی صلوة المیت انه لهو الامر الحكیم.» نوشته شده است برای شما اینكه نماز خودتان را به حالت انفراد بخوانید و برداشته شده است حكم نماز جماعت مگر در نماز میت و خداوند امر كننده و حكیم است.(۹)

برای رفع حكم جماعت می شود جهاتی را تصور كرد؛

۱ - یك دعای مختصر قابل این نیست كه برای آن اجتماعی بشود؛

۲ - شرایطی كه برای امام لازم است در میان افراد بهائی بسیار مشكل و سخت است؛

۳ - اگر جماعت ممنوع نبود، افراد بهائی قهرا توجه و محبت و علاقه به امام پیدا كرده و از شخص اول بهائی سلب اختیار می شد؛

۴ - جماعت با روح تجدد و یا زندگی نو اروپایی سازگار نیست. بله از این حكم جناب بهاء به خوبی می توان فهمید كه ایشان آگاهی كامل نسبت به فلسفه ی جماعت داشته و می دانستند كه مسجد و جماعت موجب اتحاد و یكدلی بین مأمویین خواهد بود و عامل روشنگری و بیداری از خواب غفلت آنها خواهد شد. لذا حكم به عدم برگزاری نماز جماعت می دهد.

از آنجا كه «الخائن خائف»، خود جناب بهاء كه بزرگ ترین خیانت را مرتكب شده و عامل به انحراف كشیده شدن عده ای از انسانهای بی خبر از همه جا بوده، می ترسید كه اگر پیروانش در محلی به نام مسجد اجتماع كنند و عبادت خود را با جماعت انجام دهند متوجه پوچی و بی ارزشی دین رهبرشان شوند. لذا حكم به وجوب فرادی در نماز نموده است.

هدف از نماز توجه خلق به خالق، نماز معراج انسانهای مؤمن است، نماز تزكیه و تطهیر انسانها از رذائل اخلاقی است. حال آیا نماز باب و بهاء این خصوصیات را دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. بیان، باب تاسع عشر، واحد سابع.

۲. اقدس، صفحه ۳، س ۱۵.

۳. رحیق مختوم ص ‏‏۲۵ تا۲۸ و ص ۱۷۴ و ۱۷۵ و گنجینه ی حدود و احکام ص ۳۲

۴. گنجینه حدود و احكام ص۲۲

۵. اقدس، ص ۳۷، س ۷.

۶. عبدالحمید اشراق خاوری گنجینهء حدود و احکام مؤسّسهء ملّی مطبوعات امری  نشر سوم - ١٢٨ بدیع ص ١٩.

۷. در جستجوی حقیقت، علیرضا روز بهانی، ص ۱۰۰.

۸. اقدس ۳۲ س ۳.

۹. اقدس، ص ۸ ، س۵


برچسب ها:بهائیت, نماز دزدیده شده بهائیت, نماز 9 رکعتی, عبدالبهاء, ناقضین, محمد علی, عباس افندی,

  |   دیدگاه ها ()

1399/01/8 22:01
sidenfal rfkiiynlhpwi buy sildenafil citrate in us <a href="http://rxsildenafilusa.com/">my company</a> viagra samples from pfizer <a href=http://firstmedsusa.com/>sidunafil</a>
buy generic sildenafil citrate online xcriouxfpbpt siledefil <a href="http://rxmedgenericusa.com/">Learn More</a> ???? sildenafil citrate tab <a href=http://toppharmacyusa.com/>I was reading this</a> viagra pharmacies usa
cugbopcbwmpo sildenafil citrate 100mg generic xeeiysieszas <a href="http://sildenafilrxusa.com/">Website</a> sildenafil synthesis <a href=http://sildenafil-us.com/>usa viagra</a>
sildenafil citrate 100mg without prescription takes paypal paymeny ulutljhomxco buy generic viagra <a href="http://sildenafilrxusa.com/">viagra pills 100 mg</a> gernic viagra <a href=http://1stmedsusa.com/>buy viagra usa</a>

viraga
1399/01/6 21:09
viragra btgzrhlmclzu buy cheap viagra 100 mg online <a href="http://1stcanadapharm.com/">visit these guys</a> viagra alternative <a href=http://1stcanadapharm.com/>this article</a>
sildenafil citrate sale rojtkdxogaob (sildenafil <a href="http://rxsildenafilusa.com/">Sildenafil Citrate</a> seldenafil <a href=http://rxmedusa.com/>Viagra</a> softclaws.com sildenafil viagra
nzhthgraujzm generic viagra available in usa brpewytnmiyk <a href="http://medsildenafilusa.com/">order price viagra</a> generic sildenafil citrate indian doctor patient reviews <a href=http://toppharmacyusa.com/>look at more info</a>
generic viagra purchase zowzulppjucd generic viagra india <a href="http://toppharmacyusa.com/">recommended you read</a> sildenafil citrate no prescription <a href=http://sildenafilrxusa.com/>her explanation</a>

generic viagra (sildenafil citrate)
1398/12/19 20:04
http://canadianonlinepharmacysavings.com/
1398/12/19 19:39
http://canadianonlinepharmacysavings.com/
1398/12/19 19:04
http://canadianonlinepharmacyquick.com/
1398/12/19 18:49
http://canadianonlinepharmacyph.com/
1398/12/19 17:02
http://canadianonlinepharmacyneo.com/
1398/12/19 16:25
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
1398/12/19 16:02
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
1398/12/19 15:45
http://canadianonlinepharmacyelite.com/
1398/12/19 15:22
http://canadianonlinepharmacyelite.com/
1398/12/19 15:06
http://canadianonlinepharmacycl.com/
1398/12/19 14:28
http://www.canadianmailorderpharmaciesntx.com/
1398/12/19 12:51
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
1398/12/18 21:39
cphxdvnbxntw medications online <a href=http://ghhcareunited.com/>Going Here</a> medicine drugs <a href="http://ghhcareunited.com/">rx drug identifier</a> buycialis online
1398/12/11 20:36
money loans quick bbb http://quickloansrgl.com/ - payday loan quick quick cash loans st john's nl <a href="http://quickloansrgl.com/#">quick cash loans botswana</a> quick easy online payday loans south africa
1398/12/6 10:20
viagra online canada vlnfct <a href=http://hqguidehealth.com/>drug com</a> rtfjmj
drug stores pharmacy <a href="http://hqguidehealth.com/">pharmacy canada online</a> walg
genericviagra
1398/12/2 19:40
child care background check <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>free find people</a> zabacom people search rjcdnr <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">reverse fax number lookup</a>
1398/12/1 21:37
quick cash loans for bad credit rating http://quickloansrgl.com/ - quick cash loans for single mothers quick cash loan no paperwork <a href="http://quickloansrgl.com/#">quick cash loans online in south africa</a> quick cash loan in minutes
1398/11/30 14:16
cheap term paper writing service http://termpapernfu.com/ - cheap term papers for sale term paper writers <a href="http://termpapernfu.com/#">term paper writer service</a> custom term papers
1398/11/30 10:49
canadadrugstore.com <a href=https://cherrysontop.ca/author/sliceray7/>canadian ed drugs</a> canada drug stores erectile dysfunction treatment
<a href="http://forum.tordex.com/user-26251.html">canadian generic.com</a> generic cialis canada online pharmacy
http://www.tuscancountrystore.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1543133
buy drugs online
1398/11/27 07:08
ikaltk <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra online canadian</a> discount medication
<a href="UR"L>viagra pills</a> best canadian pharcharmy online
1398/11/26 22:59
pay someone to write my research paper http://researchpapershrd.com/ - purchase a research paper online buy college research papers online <a href="http://researchpapershrd.com/#">custom research papers for sale</a> professional research writers
1398/11/26 09:23
cialis information <a href=http://www.shisha-talk.de/member.php?action=profile&uid=6395>canada sildenafil</a> what is cialis canada rx discounters
<a href="https://shoegazing.com/members/climbmark45/activity/19761/">discount prescription</a> northwestpharmacy
https://breakingdadofficial.co.uk/members/rakehouse04/activity/44251/
buy pills from canada
1398/11/26 02:20
http://canadianpharmaciesunlimited.com/
1398/11/26 01:59
http://canadianpharmaciesunlimited.com/
1398/11/26 01:44
http://realviagrawithoutadoctor.com/
1398/11/26 01:07
http://canadiantrustmedpharmacy.com/
1398/11/26 00:45
http://canadiantrustmedpharmacy.com/
1398/11/26 00:30
http://canadianpharmacypreshd.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

جستجو در عناوین مطالب

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نظرسنجی

سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار سایت

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

امکانات


TOOLS SALAVAT

logo-samandehi

نماد اعتماد درگاه Pay.ir

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic